Os socialistas apostamos por un modelo urbano que chegue ós barrios. Un novo deseño de cidade con ‘supermazás’ que empezaremos na zona Este

Tino Fernández acompañado de membros da súa candidatura

Os socialistas de Pontevedra consideramos que o actual modelo urbano, consolidado nos últimos anos en Pontevedra en base á peonalización, está esgotado, unha vez que se peonalizou a práctica totalidade do casco histórico. É hora de apostar por un novo modelo que permita continuar o crecemento ordenado de Pontevedra e manter o seu nome como referente de mobilidade. A nosa aposta pasa pola creación de “Supermazás” nos barrios situados máis alá do anel central da cidade e da pasarela da rúa 12 de Novembro.

Os últimos estertores do modelo peonil no centro tan só terían sentido en rúas como Benito Corbal, e iso só en caso de que algún día se atopase unha solución para a entrada e saída ó aparcamento de Barcelos, e pode que nalgún outro pequeno vial localizado entre a pasarela do tren e a zona monumental. Por elo, xa é hora de dirixir os esforzos cara outras zonas da cidade con posibilidades e futuro que foron esquecidas ata o de agora. Barrios que vimos visitando ó longo desta lexislatura e especialmente estes días, para presentar a nosa candidatura e as nosas propostas, tales como a zona Este da cidade, onde queremos plasmar moitos dos nosos proxectos.

A única maneira de levar ós barrios o modelo de cidade amable e sostible e de xerar «espazos de ocio seguros» no seno dos mesmos pasa polo deseño de “supermazás”, ó estilo dos proxectos urbanísticos levados a cabo en Vitoria (referente deste modelo) e Barcelona. Modelos que Madrid e New York están tamén comezando a aplicar.

A idea xurdiu, como tantas outras, das moitas reunións que se levaron a cabo con tódalas asociacións e movementos veciñais de Pontevedra, pois esa é a tarefa de calquera partido que pretenda administrar a súa cidade, a de escoitar ós seus veciños e veciñas e estudar as súas propostas. O noso proxecto é o da cidade, o da xente. Neste caso, colaborou moito o colectivo Pedaladas, que propuxo unha zona concreta para levar a cabo este proxecto: a comprendida entre as urbanizacións de Valdecorvos, O Castañal e o último tramo de Loureiro Crespo.

Como tivo ocasión de explicar xa publicamente o noso concelleiro, Iván Puentes, o proxecto consistiría en delimitar «un gran barrio» entre a pasarela do tren e a Avenida de Juan Carlos I, no que haxa algunhas vías secundarias que se peonalicen e outras de plataforma única, nas que o resto do espazo teña un tráfico restrinxido a peóns, bicicletas e vehículos de residente. A creación desta primeira ‘supermanzá’ levaría aparellado o establecemento dunha gran praza pública na rúa Loureiro Crespo (cortaríase ó tráfico o tramo comprendido entre Mestre Soutullo e 12 de Novembro) e a construción dunha rotonda na Avenida de Lugo (fronte a gasolineira de Cepsa). O acceso a esta área de tránsito restrinxido ou “illa” faríase a través da rúa Ángel Amor Ruibal e a saída pola rúa Rodríguez Seoane. Porque Pontevedra é da xente, tamén da xente dos barrios.

Unha Pontevedra na que podamos movernos…e soñar

Tino Fernández acompañado de Gonzalo Caballero, cargos institucionais e membros da súa candidatura

Unha das medidas que levaremos a cabo os socialistas se contamos co apoio dos nosos veciños e veciñas, nas próximas eleccións municipais do 26 de maio, será a de impulsar unha revisión dos “lombos” instalados nas rúas de Pontevedra, poñendo en marcha dúas medidas para a racionalización do seu uso:

  • Promover que sexa posible chegar ós hospitais Montecelo e Provincial sen pasar por ningún destes sobresaltos.
  • Modificar aqueles que non resistan unha homologación normativa no relativo ás súas medidas. 

Nesa liña, apostamos por poñer en marcha un Plan de Vías Sanitarias, libres de “lombos” e tamén de bolardos, co obxectivo de asegurar o percorrido das ambulancias e dos servizos de emerxencia ata os centros sanitarios, evitando o sufrimento dos pacientes que deben ser trasladados e mellorando os tempos de chegada, especialmente naqueles casos nos que a presa é fundamental para garantir a vida da xente.

Os socialistas estamos a favor dos ‘lombos’ e sabemos da importancia da necesidade de regular a velocidade do tráfico, pero, igualmente, consideramos que non se poden seguir instalando como ata o de agora, xa que é preciso tamén atender ós colectivos e usuarios que se ven afectados pola incomodidade dos mesmos, ou cuxa saúde pode correr riscos.

Ademais de promover as vías sanitarias para ambulancias, tamén consideramos que é necesario ter en conta as peculiaridades de vehículos de servizo de transporte para persoas con discapacidade funcional severa ou persoas con discapacidade visual, que se atopan con que hai zonas do casco urbano que parecen una xincana e ‘lombos’ que dan para facer escalada.

Para garantir que tamén nesas vías sanitarias se respecte a velocidade idónea para a circulación polo centro da cidade, a proposta do PSOE é impulsar outros elementos redutores de velocidade máis idóneos.

Ivan Puentes e Hector Santaló, candidatos socialistas

O programa de los socialistas, que estamos a repartir estes días por Pontevedra, tamén contempla un Plan de Optimización e Reestruturación das Áreas de Servizos e das Zonas de Carga e Descarga, que estará baseado nun exhaustivo estudio das horas nas que se produce unha maior e unha menor utilización das mesmas. Modificaremos os horarios de carga e descarga para que se adecúen ás necesidades reais do servizo e se poida así compaxinar as necesidades de comerciantes e transportistas co modelo peonil de cidade. O tempo que estudaremos a posibilidade de establecer diferentes tempos de estacionamento nas zonas de servizos, actualmente fixados en toda a cidade para un máximo de permanencia de 15 minutos.

O modelo de reforma urbana foi, en xeral, beneficioso, pero hai problemas de mobilidade debido a que cando se deseñou, non se tiveron en conta a colectivos de persoas con mobilidade reducida, maiores ou persoas con discapacidade sensorial nin se escoitou a colectivos como Pedaladas. Porque Pontevedra é da xente, dos que camiñan e dos que conducen, incluso dos que voan soñando un futuro mellor.