Unha Pontevedra na que podamos movernos…e soñar

Tino Fernández acompañado de Gonzalo Caballero, cargos institucionais e membros da súa candidatura

Unha das medidas que levaremos a cabo os socialistas se contamos co apoio dos nosos veciños e veciñas, nas próximas eleccións municipais do 26 de maio, será a de impulsar unha revisión dos “lombos” instalados nas rúas de Pontevedra, poñendo en marcha dúas medidas para a racionalización do seu uso:

  • Promover que sexa posible chegar ós hospitais Montecelo e Provincial sen pasar por ningún destes sobresaltos.
  • Modificar aqueles que non resistan unha homologación normativa no relativo ás súas medidas. 

Nesa liña, apostamos por poñer en marcha un Plan de Vías Sanitarias, libres de “lombos” e tamén de bolardos, co obxectivo de asegurar o percorrido das ambulancias e dos servizos de emerxencia ata os centros sanitarios, evitando o sufrimento dos pacientes que deben ser trasladados e mellorando os tempos de chegada, especialmente naqueles casos nos que a presa é fundamental para garantir a vida da xente.

Os socialistas estamos a favor dos ‘lombos’ e sabemos da importancia da necesidade de regular a velocidade do tráfico, pero, igualmente, consideramos que non se poden seguir instalando como ata o de agora, xa que é preciso tamén atender ós colectivos e usuarios que se ven afectados pola incomodidade dos mesmos, ou cuxa saúde pode correr riscos.

Ademais de promover as vías sanitarias para ambulancias, tamén consideramos que é necesario ter en conta as peculiaridades de vehículos de servizo de transporte para persoas con discapacidade funcional severa ou persoas con discapacidade visual, que se atopan con que hai zonas do casco urbano que parecen una xincana e ‘lombos’ que dan para facer escalada.

Para garantir que tamén nesas vías sanitarias se respecte a velocidade idónea para a circulación polo centro da cidade, a proposta do PSOE é impulsar outros elementos redutores de velocidade máis idóneos.

Ivan Puentes e Hector Santaló, candidatos socialistas

O programa de los socialistas, que estamos a repartir estes días por Pontevedra, tamén contempla un Plan de Optimización e Reestruturación das Áreas de Servizos e das Zonas de Carga e Descarga, que estará baseado nun exhaustivo estudio das horas nas que se produce unha maior e unha menor utilización das mesmas. Modificaremos os horarios de carga e descarga para que se adecúen ás necesidades reais do servizo e se poida así compaxinar as necesidades de comerciantes e transportistas co modelo peonil de cidade. O tempo que estudaremos a posibilidade de establecer diferentes tempos de estacionamento nas zonas de servizos, actualmente fixados en toda a cidade para un máximo de permanencia de 15 minutos.

O modelo de reforma urbana foi, en xeral, beneficioso, pero hai problemas de mobilidade debido a que cando se deseñou, non se tiveron en conta a colectivos de persoas con mobilidade reducida, maiores ou persoas con discapacidade sensorial nin se escoitou a colectivos como Pedaladas. Porque Pontevedra é da xente, dos que camiñan e dos que conducen, incluso dos que voan soñando un futuro mellor.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *